Споживач знай свої права! | Якимівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
23 Мар, 2017

Споживач знай свої права!

Всесвітній день захисту прав споживачів святкується щороку 15 березня. Усі люди, — незалежно від віку, статі, освіти, соціального статусу та займаної посади, — споживачі. Впродовж усього життя ми споживаємо продукти, товари та послуги й платимо за них. Тому кожен повинен знати, на що він має право і на що може розраховувати.

Всесвітній день захисту прав споживачів офіційно набув статус свята в березні 1983 року. Ця традиція бере свій початок з виступу в 1961 році президента США  Джона Кеннеді. У своїй промові він вперше дав чітке визначення поняттю “споживач”. Президент зазначив, що це особлива економічна група, інтереси якої порушені абсолютно у всіх сферах життя.

Захист прав споживачів — гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.

Процес становлення та формування системи захисту прав громадянина ґрунтується на статті 42 Конституції України, згідно з якою «держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів».

Захист та нагляд за здійсненням у галузі прав споживачів здійснюють:  Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Антимонопольний комітет України.

Споживачі можуть захистити свої права у судовому порядку. В справах про захист прав споживачів необхідно доводити такі обставини:

 • факт придбання послуги чи товару
 • надання інформації про товар (послугу) та її змісту
 • відомості про властивості товару і його відповідність потребам споживача та встановленим нормативним вимогам;
 • використання товару
 • заподіяння шкоди життю, здоров’ю та / або майну споживача

Тягар доказу факту придбання товару лежить на споживачеві. При цьому засобами доказу можуть слугувати:

 • квитанція
 • товарний або касовий чек
 • квиток
 • талон
 • інший розрахунковий документ
 • договір або інший письмовий документ

У відношенні товару, на який встановлено гарантійний строк, засобами доказу можуть бути:

 • технічний паспорт
 • інший документ, який його замінює, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати таких документів або їх неотримання при придбанні товару, споживач може довести факт купівлі-продажу товару за допомогою свідків або інших доказів. Доведення факту наявності або відсутності недоліків у товарі можливо за допомогою експертизи.

Захист прав споживачів – складова частина захисту прав людини. Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди.

Захист прав споживачів у сфері безпечності та якості харчових продуктів, інформування про їх властивості, у тому числі маркування, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та якості харчових продуктів.

Оскільки могутній бізнес та уряди окремих країн продовжують нехтувати інтересами споживачів, щорічне проведення Всесвітнього Дня прав споживачів дозволяє привернути увагу світової спільноти до найбільш актуальних питань відповідної сфери та підтримати міжнародний рух споживачів і національні союзи споживачів у їх намаганнях відстоювати інтереси та права споживачів.

Права та обов’язки споживачів

 

Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

 

 

Споживачі зобов’язані:

1) захист своїх прав державою; 1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
2) належну якість продукції та обслуговування; 2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару — до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
3) безпеку продукції; 3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); 4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару — застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації — дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.
5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;
6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;
7) об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

 

Форми захисту, які передбачаються Цивільним кодексом та Законом України «Про захист прав споживачів»

Цивільний кодекс Закон України «Про захист прав споживачів»
 

Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості.

1. У  разі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків,  встановлених  обов’язковими  для  сторін  правилами   чи договором, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором:

1) вимагати  від  продавця  або  виготовлювача   безоплатного усунення  недоліків  товару  або відшкодування витрат,  здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;

2) вимагати від продавця або виготовлюваяча заміни  товару  на аналогічний  товар  належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;

3) вимагати  від  продавця  або  виготовлювача   відповідного зменшення ціни;

4) відмовитися  від  договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості.

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

 

Корисні поради

У кожному магазині повинні обов’язково міститися:

 • «Куточок споживача», де повинні бути відображені права і обов’язки продавця і покупця, відомості про продавця (адреса, телефон, ПІБ директора), адреса і телефони контролюючих органів,
 • Закон України «Про захист прав споживачів», відповідні правила торгівлі тощо;
 • «Книга відгуків і пропозицій» у доступному місці.

Продавці і касири мусять мати значки («беджики»), на яких вказані їх посади і імена.

Перш ніж оплачувати обраний товар чи послугу, перевірте:

 • відповідність названої продавцем ціни тій, яка вказана у ціннику чи прейскуранті;
 • якщо товар штучний – чи не пошкоджена упаковка і чи дійсно в ній той товар, за який ви сплачуєте гроші; комплектність товару; наявність супроводжувальної документації. При цьому попросіть у продавця продемонструвати, як працює товар і як ним користуватися;
 • якщо товар ваговий – чи правильно працюють ваги;
 • наявність необхідної інформації на упаковці та у супроводжувальній документації. Слід детально ознайомитися з цією інформацією, перш за все – зі строком придатності, гарантійними зобов’язаннями виробника тощо.

Під час покупки товару (оплати послуги, роботи) прослідкуйте:

 • щоб вам видали касовий чек (якщо товар тривалого зберігання, попросіть також виписати товарний чек) і щоб на чеку було видно сплачену суму;
 • щоб у паспорті виробу було точно вказано дату покупки і назву магазину-продавця.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

Для отримання консультацій чи роз’яснень з правових питань звертайтесь до Якимівського бюро правової допомоги. Адреса: 71502, Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Центральна, б. 93.

Телефон: (06131) 9-17-11. Е: iakymivske@legalaid.zp.ua

 

Вам понравиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *